Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

BẾP ĐIỆN TỪ

BẾP TỪ ĐƠN FERROLI IC2000EC

BẾP TỪ ĐƠN FERROLI IC2000EC

Mặt kính sang trọng,điều khiển cảm ứng
Giá bán lẻ : 1.450.000 đ
Giá KM : 1.015.000 đ
Tiết kiệm : 435.000 đ30 %
add_cart
BẾP TỪ 3  FERROLI  IT700BN

BẾP TỪ 3 FERROLI IT700BN

Điều khiển cảm ứng nhẹ  nhàng
Giá bán lẻ : 14.500.000 đ
Giá KM : 8.700.000 đ
Tiết kiệm : 5.800.000 đ40 %
add_cart
Bếp từ ID4000BS

Bếp từ ID4000BS

Bảng điều khiển trượt
Giá bán lẻ : 11.500.000 đ
Giá KM : 6.900.000 đ
Tiết kiệm : 4.600.000 đ40 %
add_cart
Bếp từ Ferroli ID4000BN

Bếp từ Ferroli ID4000BN

Bảng điều khiển số.
Giá bán lẻ : 11.300.000 đ
Giá KM : 6.780.000 đ
Tiết kiệm : 4.520.000 đ40 %
add_cart
Bếp từ- hồng ngoại Ferroli  IC4200BS

Bếp từ- hồng ngoại Ferroli IC4200BS

Bảng điều khiển trượt
Giá bán lẻ : 11.500.000 đ
Giá KM : 6.900.000 đ
Tiết kiệm : 4.600.000 đ40 %
add_cart
Bếp từ-hồng ngoại Ferroli IC4200BN

Bếp từ-hồng ngoại Ferroli IC4200BN

Bảng điều khiển số
Giá bán lẻ : 11.300.000 đ
Giá KM : 6.780.000 đ
Tiết kiệm : 4.520.000 đ40 %
add_cart
Bếp từ-hồng ngoại Ferroli IC4200EN

Bếp từ-hồng ngoại Ferroli IC4200EN

Bảng điều khiển số
Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
Giá KM : 6.930.000 đ
Tiết kiệm : 3.060.000 đ31 %
add_cart
Bếp từ -hồng ngoại Ferroli IC4200ES

Bếp từ -hồng ngoại Ferroli IC4200ES

Bảng điều khiển trượt
Giá bán lẻ : 9.900.000 đ
Giá KM : 6.930.000 đ
Tiết kiệm : 2.970.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

Bếp bốn có 4 bếp từ
Giá bán lẻ : 20.080.000 đ
Giá KM : 14.056.000 đ
Tiết kiệm : 6.024.000 đ30 %
add_cart
BẾP ĐIỆN TỪ TORINO ACG0411H

BẾP ĐIỆN TỪ TORINO ACG0411H

Giá KM : 1.525.000 đ
add_cart
BẾP ĐIỆN TỪ TORINO CE1308CCG

BẾP ĐIỆN TỪ TORINO CE1308CCG

Giá KM : 1.973.000 đ
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 26.280.000 đ
Giá KM : 18.396.000 đ
Tiết kiệm : 7.884.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 25.880.000 đ
Giá KM : 18.116.000 đ
Tiết kiệm : 7.764.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
Giá KM : 7.970.000 đ
Tiết kiệm : 5.310.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
Giá KM : 7.968.000 đ
Tiết kiệm : 5.312.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
Giá KM : 5.994.000 đ
Tiết kiệm : 3.996.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 13.880.000 đ
Giá KM : 8.330.000 đ
Tiết kiệm : 5.550.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
Giá KM : 5.990.000 đ
Tiết kiệm : 4.000.000 đ40 %
add_cart
CR-810KT

CR-810KT

Bếp ba có 2 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 18.680.000 đ
Giá KM : 11.208.000 đ
Tiết kiệm : 7.472.000 đ40 %
add_cart
CR-818KT

CR-818KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 18.116.000 đ
add_cart
CR-816KT

CR-816KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 17.976.000 đ
add_cart
CR-811KT

CR-811KT

Giá KM : 20.080.000 đ
add_cart
CR-808KT

CR-808KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 9.300.000 đ
add_cart
 CR-804KT

CR-804KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 7.790.000 đ
add_cart
CR-806KT

CR-806KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 4.790.000 đ
add_cart
CR-805KT

CR-805KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 6.300.000 đ
add_cart
CR-803KT

CR-803KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.800.000 đ
add_cart
CR-802KT

CR-802KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.350.000 đ
add_cart
CR-801KT

CR-801KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.550.000 đ
add_cart
BẾP ĐIỆN TỪ MALLOCA MDH 02I

BẾP ĐIỆN TỪ MALLOCA MDH 02I

Bếp kính âm 2 từ dạng domino
Giá KM : 8.180.000 đ
add_cartHotline 09152380910907851260