Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

BỒN & MÁY LỌC NƯỚC

Máy lọc nước RO – Lõi lọc 3 trong 1 KG 117

Máy lọc nước RO – Lõi lọc 3 trong 1 KG 117

Sản phẩm bảo hành phần điện 12 tháng
Giá KM : 4.600.000 đ
add_cart
Máy lọc nước 9 lõi KG 110

Máy lọc nước 9 lõi KG 110

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 5.100.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO 8 lõi KG 128

Máy lọc nước RO 8 lõi KG 128

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.800.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 118

Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 118

Bảo hành phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.800.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – lõi ORP KG 109

Máy lọc nước RO – lõi ORP KG 109

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.900.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 108

Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 108

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.700.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn, tạo khoáng KG 104

Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn, tạo khoáng KG 104

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.350.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn khuẩn, tạo khoáng KG 103

Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn khuẩn, tạo khoáng KG 103

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.250.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 300 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 300 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 810.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 500 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 500 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 960.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 1.580.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 1.580.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1500 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 1500 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 2.225.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 2000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 2000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 2.760.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 3000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 3000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 4.450.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 4000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 4000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 6.045.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 5000 lít

Bồn nước nhựa đứng Đại Thành 5000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 8.255.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 300 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 300 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 840.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 500 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 500 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 1.240.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 700 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 700 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 1.655.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1000 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 2.275.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1200 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1200 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 2.925.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1500 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 1500 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 4.450.000 đ
add_cart
Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 2000 lít

Bồn nước nhựa nằm Đại Thành 2000 lít

Bảo hành : 5 năm
Giá KM : 5.530.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 300 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 300 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 870.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 500 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 500 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 1.150.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 700 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 700 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 1.345.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 1000 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 1000 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 1.750.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 1500 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 1500 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 2.450.000 đ
add_cart
Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 2000 lít

Bốn nước nhựa đứng Sơn Hà 2000 lít

Bảo hành: 7 năm
Giá KM : 2.040.000 đ
add_cartHotline 09152380910907851260