Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU 1 HỘC 1 CÁNH HWATA

Chậu rửa chén Hwata-B1

Chậu rửa chén Hwata-B1

Kích thước chậu : 430 x785mm
Giá bán : 451.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-B2

Chậu rửa chén - Hwata-B2

Kích thước chậu : 460 x747mm
Giá bán : 496.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-B3

Chậu rửa chén - Hwata-B3

- Kích thước chậu : 495 x880mm
Giá bán : 629.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-B5

Chậu rửa chén - Hwata-B5

 Kích thước chậu : 405 x750mm
Giá bán : 271.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BDC5

Chậu rửa chén - Hwata-BDC5

 Kích thước chậu : 455 x 1088mm
Giá bán : 938.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260