Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU 2 HỘC 1 CÁNH HWATA

Chậu rửa chén - Hwata-BDC1

Chậu rửa chén - Hwata-BDC1

Kích thước chậu : 497 x1195mm
Giá bán : 1.127.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BDC3

Chậu rửa chén - Hwata-BDC3

Kích thước chậu : 470 x1240mm
Giá bán : 1.080.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BDC4

Chậu rửa chén - Hwata-BDC4

Kích thước chậu : 418 x993mm
Giá bán : 865.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BDC6

Chậu rửa chén - Hwata-BDC6

Kích thước chậu : 460 x1120mm
Giá bán : 1.013.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260