Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU 2 HỘC 1 CÁNH TOÀN MỸ

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH-2

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH-2

KT: 1060x455 mm
Giá bán : 950.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AML-1

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AML-1

Kích thước: 1300 x 510mm 
Giá bán : 1.240.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2 - 1

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2 - 1

KT: 1180 x 440mm
Giá bán : 1.000.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH - 3

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH - 3

KT:1060 x 455mm
Giá bán : 950.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH-1

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASH-1

Kích thước :1060 x 455mm
Giá bán : 950.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASM-1

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ ASM-1

KT:11120 x 460mm
Giá bán : 1.160.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS2-A

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS2-A

KT:1100x475 mm
Giá bán : 1.080.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2-2

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 2-2

Kích thước chậu: 1250x440mm 
Giá bán : 1.080.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260