Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU 2 HỘC ĐẠI THÀNH

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT83

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT83

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 750 x 420 x 210 mm
Giá bán : 1.855.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT82

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT82

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 765 x 440 x 210 mm
Giá bán : 1.890.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT80

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT80

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 800 x 430 x 210 mm
Giá bán : 1.925.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT81

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT81

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 860 x 450 x 210 mm
Giá bán : 1.995.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT84

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT84

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 870 x 475 x 210 mm
Giá bán : 2.065.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT85

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT85

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 860 x 450 x 235 mm
Giá bán : 2.555.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 840 x 470 x 235 (mm)
Giá bán : 2.625.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 870 x 500 x 235 (mm)
Giá bán : 2.765.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố, 1 hố phụ RA10

Chậu 2 hố, 1 hố phụ RA10

KT: (990 x 510 x 180) mm
Giá bán : 920.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố RA12

Chậu 2 hố RA12

KT:(710 x 460 x 180)mm
Giá bán : 740.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố RA11

Chậu 2 hố RA11

KT:(810 x 470 x 180)mm
Giá bán : 780.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260