Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU 2 HỘC HWATA

Chậu rửa chén - Hwata-BD1

Chậu rửa chén - Hwata-BD1

Kích thước chậu : 495 x880mm
Giá bán : 901.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BD3

Chậu rửa chén - Hwata-BD3

Kích thước chậu : 465 x965mm
Giá bán : 949.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BD5

Chậu rửa chén - Hwata-BD5

Kích thước chậu : 410 x730mm
Giá bán : 588.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BD6

Chậu rửa chén - Hwata-BD6

 Kích thước chậu : 470 x840mm
Giá bán : 970.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BD7

Chậu rửa chén - Hwata-BD7

 Kích thước chậu : 490 x890mm
Giá bán : 1.061.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-BD8

Chậu rửa chén - Hwata-BD8

Kích thước chậu : 475 x730mm
Giá bán : 768.000 đ
add_cartHotline 09152380910907851260