Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 91A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 91A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 435 x 470 x 235 mm
Giá bán : 1.505.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT91

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT91

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 465 x 500 x 235 mm
Giá bán : 1.610.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 605 x 460 x 245 (mm)
Giá bán : 1.715.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93A

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 605 x 540 x 245 (mm)
Giá bán : 1.785.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 630 x 490 x 245 mm
Giá bán : 1.820.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 635 x 580 x 245 (mm)
Giá bán : 1.890.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT90

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT90

Giá bán : 2.370.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Việt Mỹ 5843

Chậu rửa chén inox Việt Mỹ 5843

Kích thước (580x420x23)cm
Giá bán : 603.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Việt Mỹ 7245

Chậu rửa chén inox Việt Mỹ 7245

Kích thước (720x45x23)cm
Giá bán : 1.134.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Hwata-A1

Chậu rửa chén Hwata-A1

 Kích thước chậu 420x470mm
Giá bán : 330.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén HwataA2

Chậu rửa chén HwataA2

 Kích thước chậu : 472 x582mm
Giá bán : 391.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén HwataA2

Chậu rửa chén HwataA2

Kích thước chậu : 472 x582mm
Giá bán : 391.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Hwata-A3

Chậu rửa chén Hwata-A3

Kích thước chậu : 480 x620mm
Giá bán : 451.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Hwata-A4

Chậu rửa chén Hwata-A4

 Kích thước chậu : 370 x420mm
Giá bán : 270.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Hwata-A5

Chậu rửa chén Hwata-A5

Kích thước chậu : 405 x495mm
Giá bán : 254.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén - Hwata-A8

Chậu rửa chén - Hwata-A8

Kích thước chậu : 457 x495mm
Giá bán : 275.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Hwata-A10

Chậu rửa chén Hwata-A10

Kích thước chậu : 562 x620mm
Giá bán : 1.327.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AL 1-0

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AL 1-0

Kích thước: 480x440mm
Giá bán : 790.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AX 1-0

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AX 1-0

Kích thước: 600x460mm
Giá bán : 700.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-0

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AS 1-0

Kích thước :480x440mm
Giá bán : 476.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AM 1-0

Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ AM 1-0

Kích thước :600 x 460mm
Giá bán : 620.000 đ
add_cart
Chậu rửa Sơn Hà SH 1H-447

Chậu rửa Sơn Hà SH 1H-447

Giá bán : 396.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén EROWIN 4842

Chậu rửa chén EROWIN 4842

- Chất liệu INOX cao cấp bóng mờ- Độ dày chậu 0.6mm- Kiểu ...
Giá bán : 650.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén EROWIN 4240

Chậu rửa chén EROWIN 4240

 Chất liệu INOX cao cấp bóng mờ- Độ dày chậu 0.6mm- Kiểu ...
Giá bán : 600.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén EROWIN 5040

Chậu rửa chén EROWIN 5040

Giá bán : 1.120.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén EROWIN 4747V SUS304

Chậu rửa chén EROWIN 4747V SUS304

Giá bán : 1.360.000 đ
add_cart
Chậu rửa chén Erowin 4742 INOX 304

Chậu rửa chén Erowin 4742 INOX 304

Giá bán : 1.010.000 đ
add_cartHotline 09152380910907851260