Hotline:09364919800907851260
Tìm kiếm

Chậu Rửa Chén Kangaroo

Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 8143

Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 8143

Kiểu dáng 02 hố lệch 
Giá bán : 1.500.000 đ
add_cart
Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 10545R

Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 10545R

Kiểu dáng 02 hố lệch, bàn trái 
Giá bán : 1.456.000 đ
add_cart
Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 10545L

Chậu rửa Inox kháng khuẩn KG 10545L

Kiểu dáng 02 hố lệch, bàn trái 
Giá bán : 1.456.000 đ
add_cart
Chậu rửa bát Kangaroo KG5439

Chậu rửa bát Kangaroo KG5439

Chậu rửa nhà bếp 1 hố
Giá bán : 590.000 đ
add_cart
Chậu rửa bát Kangaroo KG7843E

Chậu rửa bát Kangaroo KG7843E

Chậu rửa nhà bếp 2 hố
Giá bán : 1.030.000 đ
add_cart
Chậu rửa bát Kangaroo KG7742

Chậu rửa bát Kangaroo KG7742

Chậu rửa nhà bếp 2 hố
Giá bán : 1.820.000 đ
add_cart
Chậu rửa bát Kangaroo KG8345

Chậu rửa bát Kangaroo KG8345

Chậu rửa nhà bếp 2 hố
Giá bán : 2.184.000 đ
add_cart
Chậu rửa bát Kangaroo KG9143

Chậu rửa bát Kangaroo KG9143

Chậu rửa nhà bếp 2 hố có bàn và hố rác
Giá bán : 2.366.000 đ
add_cart


Hotline 09364919800907851260