Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

MÁY LỌC NƯỚC R.O KANGAROO

Máy lọc nước RO – Lõi lọc 3 trong 1 KG 117

Máy lọc nước RO – Lõi lọc 3 trong 1 KG 117

Sản phẩm bảo hành phần điện 12 tháng
Giá KM : 4.600.000 đ
add_cart
Máy lọc nước 9 lõi KG 110

Máy lọc nước 9 lõi KG 110

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 5.100.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO 8 lõi KG 128

Máy lọc nước RO 8 lõi KG 128

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.800.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 118

Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 118

Bảo hành phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.800.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – lõi ORP KG 109

Máy lọc nước RO – lõi ORP KG 109

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.900.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 108

Máy lọc nước RO – Lõi đá Maifan KG 108

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.700.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn, tạo khoáng KG 104

Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn, tạo khoáng KG 104

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.350.000 đ
add_cart
Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn khuẩn, tạo khoáng KG 103

Máy lọc nước RO – Loại bỏ vi khuẩn khuẩn, tạo khoáng KG 103

Sản phẩm bảo hành toàn bộ phần điện: 12 tháng
Giá KM : 4.250.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260