Hotline:09152380910907851260
Danh mục MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN
Tìm kiếm

MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli  DIVO SFP

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SFP

Giá bán lẻ : 6.000.000 đ
Giá KM : 4.200.000 đ
Tiết kiệm : 1.800.000 đ30 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8998EP

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8998EP

CHỐNG GIẬT,CÓ BƠM
Giá bán lẻ : 4.000.000 đ
Giá KM : 3.300.000 đ
Tiết kiệm : 700.000 đ18 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8998E

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8998E

CHỐNG GIẬT,KHÔNG BƠM
Giá bán lẻ : 3.200.000 đ
Giá KM : 2.500.000 đ
Tiết kiệm : 700.000 đ22 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8558EP

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8558EP

CHỐNG GIẬT,CÓ BƠM TRỢ LƯC
Giá bán lẻ : 3.800.000 đ
Giá KM : 3.150.000 đ
Tiết kiệm : 650.000 đ17 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8338E

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8338E

CHỐNG GIẬT,KHÔNG BƠM
Giá bán lẻ : 3.000.000 đ
Giá KM : 2.350.000 đ
Tiết kiệm : 650.000 đ22 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8118EP

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON 8118EP

CHỐNG GIẬT,CÓ BƠM
Giá bán lẻ : 3.600.000 đ
Giá KM : 2.950.000 đ
Tiết kiệm : 650.000 đ18 %
add_cart
MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON M777E

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP CENTON M777E

CHỐNG GIẬT,KHÔNG BƠM TRỢ LỰC
Giá bán lẻ : 3.600.000 đ
Giá KM : 2.950.000 đ
Tiết kiệm : 650.000 đ18 %
add_cart
Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSN

Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSN

Máy trực tiếp (không bơm)
Giá bán lẻ : 2.420.000 đ
Giá KM : 1.780.000 đ
Tiết kiệm : 640.000 đ26 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 TE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 TE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.890.000 đ
Giá KM : 2.350.000 đ
Tiết kiệm : 540.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.050.000 đ
Giá KM : 2.490.000 đ
Tiết kiệm : 560.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.260.000 đ
Giá KM : 2.665.000 đ
Tiết kiệm : 595.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 AE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 AE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.100.000 đ
Giá KM : 2.530.000 đ
Tiết kiệm : 570.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 AE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 AE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.260.000 đ
Giá KM : 2.670.000 đ
Tiết kiệm : 590.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 AE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 AE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.470.000 đ
Giá KM : 2.840.000 đ
Tiết kiệm : 630.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 SE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 SE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.000.000 đ
Giá KM : 2.350.000 đ
Tiết kiệm : 650.000 đ22 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 SE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 SE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.360.000 đ
Giá KM : 2.650.000 đ
Tiết kiệm : 710.000 đ21 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 SE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 SE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.570.000 đ
Giá KM : 2.825.000 đ
Tiết kiệm : 745.000 đ21 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 50 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 50 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 4.400.000 đ
Giá KM : 3.620.000 đ
Tiết kiệm : 780.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.150.000 đ
Giá KM : 2.630.000 đ
Tiết kiệm : 520.000 đ17 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.960.000 đ
Giá KM : 2.420.000 đ
Tiết kiệm : 540.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.780.000 đ
Giá KM : 2.270.000 đ
Tiết kiệm : 510.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 50 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 50 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 4.200.000 đ
Giá KM : 3.000.000 đ
Tiết kiệm : 1.200.000 đ29 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.505.000 đ
Giá KM : 2.040.000 đ
Tiết kiệm : 465.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.700.000 đ
Giá KM : 2.200.000 đ
Tiết kiệm : 500.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.865.000 đ
Giá KM : 2.340.000 đ
Tiết kiệm : 525.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH HOTDOG FERROLI 5.5 LÍT (CHO NHÀ BẾP)

BÌNH NÓNG LẠNH HOTDOG FERROLI 5.5 LÍT (CHO NHÀ BẾP)

Giá bán lẻ : 1.680.000 đ
Giá KM : 1.400.000 đ
Tiết kiệm : 280.000 đ17 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 15 LÍT

Giá bán lẻ : 2.630.000 đ
Giá KM : 2.140.000 đ
Tiết kiệm : 490.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 30 LÍT

Bảo hành : 7 năm
Giá bán lẻ : 3.000.000 đ
Giá KM : 2.450.000 đ
Tiết kiệm : 550.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 20 LÍT

Bảo hành : 7 năm
Giá bán lẻ : 2.810.000 đ
Giá KM : 2.290.000 đ
Tiết kiệm : 520.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 15 LÍT

Bảo hành : 1 năm
Giá bán lẻ : 2.455.000 đ
Giá KM : 2.000.000 đ
Tiết kiệm : 455.000 đ19 %
add_cartHotline 09152380910907851260