Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm
KELAS
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas KA-5843

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas KA-5843

Giá bán lẻ : 4.950.000 đ
Giá KM : 3.465.000 đ
Tiết kiệm : 1.485.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-5645

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-5645

Giá bán lẻ : 5.480.000 đ
Giá KM : 3.836.000 đ
Tiết kiệm : 1.644.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-6846

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-6846

Giá bán lẻ : 5.415.000 đ
Giá KM : 3.790.000 đ
Tiết kiệm : 1.625.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8050

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8050

Giá bán lẻ : 5.990.000 đ
Giá KM : 4.193.000 đ
Tiết kiệm : 1.797.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8647

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8647

Giá bán lẻ : 8.800.000 đ
Giá KM : 6.160.000 đ
Tiết kiệm : 2.640.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8349

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8349

Giá bán lẻ : 8.800.000 đ
Giá KM : 6.160.000 đ
Tiết kiệm : 2.640.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-12050

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-12050

Giá bán lẻ : 10.420.000 đ
Giá KM : 7.294.000 đ
Tiết kiệm : 3.126.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén inox Kelas KA-7643

Chậu rửa chén inox Kelas KA-7643

Giá bán lẻ : 6.700.000 đ
Giá KM : 4.690.000 đ
Tiết kiệm : 2.010.000 đ30 %
add_cart
Sen cây tắm đứng nóng lạnh Gucen G-S1336

Sen cây tắm đứng nóng lạnh Gucen G-S1336

Bảo hành 5 năm.
Giá KM : 5.390.000 đ
add_cart
Vòi lavabo nóng lạnh G-1600V

Vòi lavabo nóng lạnh G-1600V

Giá KM : 1.600.000 đ
add_cart
Sen tắm nóng lạnh K-S370

Sen tắm nóng lạnh K-S370

Sản phẩm bảo hành 5 năm.
Giá KM : 1.560.000 đ
add_cart
Vòi rửa lavabo nóng lạnh K-L370

Vòi rửa lavabo nóng lạnh K-L370

Bảo hành sản phẩm 5 năm.
Giá KM : 896.000 đ
add_cart
Vòi sen tắm Kelas K-S360

Vòi sen tắm Kelas K-S360

Bảo hành sản phẩm 5 năm.
Giá KM : 1.824.000 đ
add_cart
Vòi lavabo nóng lạnh K-L360

Vòi lavabo nóng lạnh K-L360

Bảo hành sản phẩm 5 năm.
Giá KM : 1.008.000 đ
add_cart
Vòi sen nóng lạnh K-S350

Vòi sen nóng lạnh K-S350

Bảo hành sản phẩm 5 năm.  
Giá KM : 1.808.000 đ
add_cart
Vòi Lavabo nóng lạnh K-L350

Vòi Lavabo nóng lạnh K-L350

Bảo hành sản phẩm 5 năm.  
Giá KM : 1.260.000 đ
add_cart
Vòi sen tắm nóng lạnh K-S330

Vòi sen tắm nóng lạnh K-S330

Sản phẩm bảo hành 5 năm  
Giá KM : 1.560.000 đ
add_cart
Vòi Lavabo nóng lạnh k-L330

Vòi Lavabo nóng lạnh k-L330

Bảo hành sản phẩm 5 năm.
Giá KM : 1.008.000 đ
add_cart
Vòi lavabo thân cao K-LC350

Vòi lavabo thân cao K-LC350

 Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 5 năm  
Giá KM : 1.568.000 đ
add_cart
Vòi hoa sen nóng lạnh Gucen G-1300S

Vòi hoa sen nóng lạnh Gucen G-1300S

Sản phẩm được bảo hành 5 năm.
Giá KM : 2.928.000 đ
add_cart
Vòi lavabo thân cao Gucen G-1600A

Vòi lavabo thân cao Gucen G-1600A

Sản phẩm được bảo hành 5 năm.
Giá KM : 1.904.000 đ
add_cart
Vòi lavabo nóng lạnh Gucen G-1300V

Vòi lavabo nóng lạnh Gucen G-1300V

Sản phẩm được bảo hành 5 năm.  
Giá KM : 1.904.000 đ
add_cart
Vòi sen nóng lạnh G1100S

Vòi sen nóng lạnh G1100S

Giá KM : 1.880.000 đ
add_cart
Sen vòi nóng lạnh G1800S

Sen vòi nóng lạnh G1800S

Giá KM : 1.408.000 đ
add_cart
Vòi lavabo nóng lạnh G1800A

Vòi lavabo nóng lạnh G1800A

Giá KM : 1.168.000 đ
add_cart
Vòi lavabo cao cấp G1100V

Vòi lavabo cao cấp G1100V

Giá KM : 1.488.000 đ
add_cart
Vòi sen cao cấp nóng lạnh G1000S

Vòi sen cao cấp nóng lạnh G1000S

Tay sen 2 chế độ nước linh hoạt
Giá KM : 1.880.000 đ
add_cart
Sen cây nóng lạnh Gucen G-S1666

Sen cây nóng lạnh Gucen G-S1666

Sản phẩm bảo hành 5 năm.
Giá KM : 4.770.000 đ
add_cart
Sen cây tắm đứng cao cấp Gucen G-S1566

Sen cây tắm đứng cao cấp Gucen G-S1566

Sản phẩm bảo hành 5 năm.  
Giá KM : 3.340.000 đ
add_cartHotline 09152380910907851260