Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CR-806KT

CR-806KT
Mô tả ngắn :Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Mã số : CR-806KT
Lượt xem : 5599
Giá bán : 4.790.000 đ

Hãy gọi 0907851260 để có giá tốt hơn


 Ẩn email của tôi
Kiểu gõ Tiếng Việt : Off Telex VNI
Sản phẩm cùng loại
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

  BẾP ĐÔI CÓ 1 BẾP TỪ - 1 BẾP HỒNG NGOẠI
  Giá bán lẻ : 10.980.000 đ
  Giá KM : 7.680.000 đ
  Tiết kiệm : 3.300.000 đ30 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

  Bếp bốn có 4 bếp từ
  Giá bán lẻ : 20.080.000 đ
  Giá KM : 14.056.000 đ
  Tiết kiệm : 6.024.000 đ30 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

  Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 26.280.000 đ
  Giá KM : 18.396.000 đ
  Tiết kiệm : 7.884.000 đ30 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

  Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 25.880.000 đ
  Giá KM : 18.116.000 đ
  Tiết kiệm : 7.764.000 đ30 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
  Giá KM : 7.970.000 đ
  Tiết kiệm : 5.310.000 đ40 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

  Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
  Giá KM : 7.968.000 đ
  Tiết kiệm : 5.312.000 đ40 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

  Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
  Giá KM : 5.994.000 đ
  Tiết kiệm : 3.996.000 đ40 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

  Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 13.880.000 đ
  Giá KM : 8.330.000 đ
  Tiết kiệm : 5.550.000 đ40 %
  add_cart
 • BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

  BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

  Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
  Giá KM : 5.990.000 đ
  Tiết kiệm : 4.000.000 đ40 %
  add_cart
 • CR-810KT

  CR-810KT

  Bếp ba có 2 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
  Giá bán lẻ : 18.680.000 đ
  Giá KM : 11.208.000 đ
  Tiết kiệm : 7.472.000 đ40 %
  add_cart
 • CR-818KT

  CR-818KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 18.116.000 đ
  add_cart
 • CR-816KT

  CR-816KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 17.976.000 đ
  add_cart
 • CR-811KT

  CR-811KT

  Giá KM : 20.080.000 đ
  add_cart
 • CR-808KT

  CR-808KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 9.300.000 đ
  add_cart
 • CR-804KT

  CR-804KT

  Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
  Giá KM : 7.790.000 đ
  add_cart
 • CR-805KT

  CR-805KT

  Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
  Giá KM : 6.300.000 đ
  add_cart
 • CR-803KT

  CR-803KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 8.800.000 đ
  add_cart
 • CR-802KT

  CR-802KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 8.350.000 đ
  add_cart
 • CR-801KT

  CR-801KT

  Bếp đôi có 2 bếp từ
  Giá KM : 8.550.000 đ
  add_cart


Hotline 09152380910907851260