Hotline:09152380910907851260

Báo giá bồn nước inox

Thứ tư, 26/09/2018, 15:33 GMT+7
Báo giá bồn nước inox

Báo giá bồn nước inox

Xem ngay ! Bảng báo giá bồn nước inox của các thương hiệu lớn trên thị trường như là Đại Thành, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Tân Á... tại Đại Lý Hưng Phát

Trong bài viết dưới đây chúng tôi xin báo giá bồn nước inox của các thương hiệu lớn trên thị trường cho các bạn tham khảo.

Tên Giá
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 300L 1.750.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 500L 2.025.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 700L 2.315.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 1000L 3.020.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 1500L 4.650.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 2500L 7.400.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 3000L 9.090.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 4000L 11.300.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 5000L 14.300.000 đ
Bồn nước inox nằm Đại Thành - 6000L 17.000.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 500L 2.140.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 700L 2.780.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 1000L 3.480.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 1500L 4.830.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 2000L 6.290.000 đ
Bồn nước inox nằm Toàn Mỹ - 2500L 9.320.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 300L 1.540.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 500L 1.830.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 700L 2.160.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 1000L 2.650.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 1500L 3.820.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 2000L 4.950.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 2500L 6.180.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 3000L 6.950.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 3500L 8.050.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 4000L 9.150.000 đ
Bồn nước inox nằm Hwata - 5000L 11.000.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 300L 1.660.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 500L 1.920.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 700L 2.250.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 1000L 2.950.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 1200L 3.470.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 1500L 4.370.000 đ
Bồn nước inox nằm Sơn Hà - 2000L 5.550.000 đ

 

 


Người viết : admin
Các tin đã đưa ngày :    

Hotline 09152380910907851260