Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

BẾP ĐÔI CÓ 1 BẾP TỪ - 1 BẾP HỒNG NGOẠI
Giá bán lẻ : 10.980.000 đ
Giá KM : 7.680.000 đ
Tiết kiệm : 3.300.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

Bếp bốn có 4 bếp từ
Giá bán lẻ : 20.080.000 đ
Giá KM : 14.056.000 đ
Tiết kiệm : 6.024.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-72IT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 26.280.000 đ
Giá KM : 18.396.000 đ
Tiết kiệm : 7.884.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-28ED

Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 25.880.000 đ
Giá KM : 18.116.000 đ
Tiết kiệm : 7.764.000 đ30 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-68IT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
Giá KM : 7.970.000 đ
Tiết kiệm : 5.310.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-6IT

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
Giá KM : 7.968.000 đ
Tiết kiệm : 5.312.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS-27CE

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
Giá KM : 5.994.000 đ
Tiết kiệm : 3.996.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS8-207

Bếp đôi có 2 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 13.880.000 đ
Giá KM : 8.330.000 đ
Tiết kiệm : 5.550.000 đ40 %
add_cart
 BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS3-207

Bếp đôi có 1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 9.990.000 đ
Giá KM : 5.990.000 đ
Tiết kiệm : 4.000.000 đ40 %
add_cart
CR-810KT

CR-810KT

Bếp ba có 2 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 18.680.000 đ
Giá KM : 11.208.000 đ
Tiết kiệm : 7.472.000 đ40 %
add_cart
CR-818KT

CR-818KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 18.116.000 đ
add_cart
CR-816KT

CR-816KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 17.976.000 đ
add_cart
CR-811KT

CR-811KT

Giá KM : 20.080.000 đ
add_cart
CR-808KT

CR-808KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 9.300.000 đ
add_cart
CR-804KT

CR-804KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 7.790.000 đ
add_cart
CR-806KT

CR-806KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 4.790.000 đ
add_cart
CR-805KT

CR-805KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 6.300.000 đ
add_cart
CR-803KT

CR-803KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.800.000 đ
add_cart
CR-802KT

CR-802KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.350.000 đ
add_cart
CR-801KT

CR-801KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá KM : 8.550.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260