Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI CR-668HI

BẾP ĐÔI CÓ 1 BẾP TỪ - 1 BẾP HỒNG NGOẠI
Giá bán lẻ : 11.990.000 đ
Giá KM : 7.680.000 đ
Tiết kiệm : 4.310.000 đ36 %
add_cart
BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

BẾP ĐIỆN TỪ CAPRI GS1-406

Bếp bốn có 4 bếp từ
Giá bán lẻ : 20.890.000 đ
Giá KM : 14.590.000 đ
Tiết kiệm : 6.300.000 đ30 %
add_cart
Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-810KT

Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-810KT

Bếp ba có 2 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 18.990.000 đ
Giá KM : 10.500.000 đ
Tiết kiệm : 8.490.000 đ45 %
add_cart
Bếp điện từ Capri CR-808KT

Bếp điện từ Capri CR-808KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 10.990.000 đ
Giá KM : 6.500.000 đ
Tiết kiệm : 4.490.000 đ41 %
add_cart
Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-804KT

Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-804KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá KM : 7.790.000 đ
add_cart
Bếp điện từ Capri CR-806KT

Bếp điện từ Capri CR-806KT

Bếp đôi có 1 bếp từ – 1 bếp hồng ngoại
Giá bán lẻ : 8.290.000 đ
Giá KM : 4.790.000 đ
Tiết kiệm : 3.500.000 đ42 %
add_cart
Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT

Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT

Bếp đôi 2 hồng ngoại
Giá bán lẻ : 10.890.000 đ
Giá KM : 6.400.000 đ
Tiết kiệm : 4.490.000 đ41 %
add_cart
Bếp 2 hồng ngoại CR-803KT

Bếp 2 hồng ngoại CR-803KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 16.890.000 đ
Giá KM : 9.450.000 đ
Tiết kiệm : 7.440.000 đ44 %
add_cart
Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-802KT

Bếp điện từ hồng ngoại Capri CR-802KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 14.680.000 đ
Giá KM : 8.350.000 đ
Tiết kiệm : 6.330.000 đ43 %
add_cart
Bếp điện từ Capri CR-801KT

Bếp điện từ Capri CR-801KT

Bếp đôi có 2 bếp từ
Giá bán lẻ : 15.980.000 đ
Giá KM : 8.990.000 đ
Tiết kiệm : 6.990.000 đ44 %
add_cart


Hotline 09152380910907851260