Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

Sản phẩm

Bàn cầu 2 khối TOTO CS735DT3

Bàn cầu 2 khối TOTO CS735DT3

Hệ thống xả mạnh mẽ.
Giá bán lẻ : 5.135.000 đ
Giá KM : 4.290.000 đ
Tiết kiệm : 845.000 đ16 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C33

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C33

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.800.000 đ
Giá KM : 2.660.000 đ
Tiết kiệm : 1.140.000 đ30 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C68

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C68

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.417.000 đ
Giá KM : 2.390.000 đ
Tiết kiệm : 1.027.000 đ30 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C95

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C95

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.917.000 đ
Giá KM : 2.740.000 đ
Tiết kiệm : 1.177.000 đ30 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C72

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C72

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 4.250.000 đ
Giá KM : 2.975.000 đ
Tiết kiệm : 1.275.000 đ30 %
add_cart
Bồn cầu 2 khối Viglacera VI44 xả gạt

Bồn cầu 2 khối Viglacera VI44 xả gạt

CÔNG NGHỆ NANO KHÁNG KHUẨN
Giá KM : 1.450.000 đ
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808ET

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808ET

Giá bán lẻ : 13.500.000 đ
Giá KM : 6.100.000 đ
Tiết kiệm : 7.400.000 đ55 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808E

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808E

Giá bán lẻ : 13.500.000 đ
Giá KM : 6.400.000 đ
Tiết kiệm : 7.100.000 đ53 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808

Giá bán lẻ : 13.000.000 đ
Giá KM : 6.400.000 đ
Tiết kiệm : 6.600.000 đ51 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880

Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880

Giá bán lẻ : 14.500.000 đ
Giá KM : 8.100.000 đ
Tiết kiệm : 6.400.000 đ44 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880N

Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880N

Giá bán lẻ : 13.300.000 đ
Giá KM : 8.800.000 đ
Tiết kiệm : 4.500.000 đ34 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard WP-2073

Bồn cầu 1 khối American Standard WP-2073

Giá bán lẻ : 8.900.000 đ
Giá KM : 5.600.000 đ
Tiết kiệm : 3.300.000 đ37 %
add_cart
Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1858

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1858

Giá bán lẻ : 5.900.000 đ
Giá KM : 3.300.000 đ
Tiết kiệm : 2.600.000 đ44 %
add_cart
Bồn cầu 2 khối American Standard 2407-WT

Bồn cầu 2 khối American Standard 2407-WT

Bảo hành: 3 năm
Giá bán lẻ : 5.700.000 đ
Giá KM : 3.800.000 đ
Tiết kiệm : 1.900.000 đ33 %
add_cart
Bồn cầu 2 khối American Standard 2630-WT

Bồn cầu 2 khối American Standard 2630-WT

Bảo hành: 3 năm
Giá bán lẻ : 4.400.000 đ
Giá KM : 3.200.000 đ
Tiết kiệm : 1.200.000 đ27 %
add_cart
Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2719

Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2719

Bảo hành: 3 năm
Giá bán lẻ : 3.900.000 đ
Giá KM : 2.300.000 đ
Tiết kiệm : 1.600.000 đ41 %
add_cart
Sản phẩm mới
Bàn cầu 2 khối Inax C-514VAN

Bàn cầu 2 khối Inax C-514VAN

Thương Hiệu đến Từ Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.270.000 đ
Giá KM : 2.550.000 đ
Tiết kiệm : 720.000 đ22 %
add_cart
Sản phẩm mới
Bàn cầu 2 khối Inax AC-710VAN

Bàn cầu 2 khối Inax AC-710VAN

Thương Hiệu đến Từ Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.380.000 đ
Giá KM : 3.100.000 đ
Tiết kiệm : 1.280.000 đ29 %
add_cart
Sản phẩm mới
Bàn cầu 2 khối Inax AC-832VN

Bàn cầu 2 khối Inax AC-832VN

Thương Hiệu đến Từ Nhật Bản
Giá bán lẻ : 7.170.000 đ
Giá KM : 4.750.000 đ
Tiết kiệm : 2.420.000 đ34 %
add_cart
Sản phẩm mới
Bàn cầu 2 khối Inax AC-602VN

Bàn cầu 2 khối Inax AC-602VN

Thương Hiệu đến Từ Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.190.000 đ
Giá KM : 2.750.000 đ
Tiết kiệm : 1.440.000 đ34 %
add_cart
Sản phẩm mới
Bàn cầu 1 khối Inax AC-919VRN

Bàn cầu 1 khối Inax AC-919VRN

Thương Hiệu đến Từ Nhật Bản
Giá bán lẻ : 10.540.000 đ
Giá KM : 7.490.000 đ
Tiết kiệm : 3.050.000 đ29 %
add_cart
Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T

Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T

Bảo hành: 03 năm
Giá bán lẻ : 11.770.000 đ
Giá KM : 8.899.000 đ
Tiết kiệm : 2.871.000 đ24 %
add_cart
Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T-7C

Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T-7C

Bảo hành: 03 năm
Giá bán lẻ : 11.670.000 đ
Giá KM : 8.820.000 đ
Tiết kiệm : 2.850.000 đ24 %
add_cart
Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T-8C

Vòi sen cây nhiệt độ Inax BFV-3415T-8C

Bảo hành: 03 năm
Giá bán lẻ : 11.770.000 đ
Giá KM : 8.890.000 đ
Tiết kiệm : 2.880.000 đ24 %
add_cartHotline 09152380910907851260