Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU RỬA CHÉN KELAS

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas KA-5843

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas KA-5843

Giá bán lẻ : 4.950.000 đ
Giá KM : 3.465.000 đ
Tiết kiệm : 1.485.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-5645

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-5645

Giá bán lẻ : 5.480.000 đ
Giá KM : 3.836.000 đ
Tiết kiệm : 1.644.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-6846

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-6846

Giá bán lẻ : 5.415.000 đ
Giá KM : 3.790.000 đ
Tiết kiệm : 1.625.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8050

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8050

Giá bán lẻ : 5.990.000 đ
Giá KM : 4.193.000 đ
Tiết kiệm : 1.797.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8647

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8647

Giá bán lẻ : 8.800.000 đ
Giá KM : 6.160.000 đ
Tiết kiệm : 2.640.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8349

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-8349

Giá bán lẻ : 8.800.000 đ
Giá KM : 6.160.000 đ
Tiết kiệm : 2.640.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-12050

Chậu rửa chén Inox cao cấp Kelas K-12050

Giá bán lẻ : 10.420.000 đ
Giá KM : 7.294.000 đ
Tiết kiệm : 3.126.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén inox Kelas KA-7643

Chậu rửa chén inox Kelas KA-7643

Giá bán lẻ : 6.700.000 đ
Giá KM : 4.690.000 đ
Tiết kiệm : 2.010.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén KA-4540

Chậu rửa chén KA-4540

Giá bán lẻ : 3.900.000 đ
Giá KM : 2.730.000 đ
Tiết kiệm : 1.170.000 đ30 %
add_cart
Chậu rửa chén Kelas KN-8648

Chậu rửa chén Kelas KN-8648

Giá bán lẻ : 7.170.000 đ
Giá KM : 5.020.000 đ
Tiết kiệm : 2.150.000 đ30 %
add_cart
Sản phẩm bán chạy
Chậu rửa chén inox Kelas KA-8345

Chậu rửa chén inox Kelas KA-8345

Giá bán lẻ : 7.170.000 đ
Giá KM : 5.020.000 đ
Tiết kiệm : 2.150.000 đ30 %
add_cart


Hotline 09152380910907851260