Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CỦ SEN-TAY SEN TẮM

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2003S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2003S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.180.000 đ
Giá KM : 2.449.000 đ
Tiết kiệm : 731.000 đ23 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-313S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-313S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.620.000 đ
Giá KM : 2.640.000 đ
Tiết kiệm : 980.000 đ27 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-403S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-403S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.610.000 đ
Giá KM : 3.698.000 đ
Tiết kiệm : 912.000 đ20 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4103S-5C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4103S-5C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.490.000 đ
Giá KM : 4.870.000 đ
Tiết kiệm : 1.620.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4103S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4103S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 5.610.000 đ
Giá KM : 4.370.000 đ
Tiết kiệm : 1.240.000 đ22 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-6003S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-6003S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 7.500.000 đ
Giá KM : 5.630.000 đ
Tiết kiệm : 1.870.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2013S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-2013S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.810.000 đ
Giá KM : 2.190.000 đ
Tiết kiệm : 620.000 đ22 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-503S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-503S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 7.180.000 đ
Giá KM : 5.390.000 đ
Tiết kiệm : 1.790.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-5C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-5C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.140.000 đ
Giá KM : 4.600.000 đ
Tiết kiệm : 1.540.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-1C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-1C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 5.200.000 đ
Giá KM : 3.900.000 đ
Tiết kiệm : 1.300.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 5.200.000 đ
Giá KM : 4.050.000 đ
Tiết kiệm : 1.150.000 đ22 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-5003S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-5003S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.120.000 đ
Giá KM : 4.590.000 đ
Tiết kiệm : 1.530.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-8C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-8C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.420.000 đ
Giá KM : 1.830.000 đ
Tiết kiệm : 590.000 đ24 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-7C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-7C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.320.000 đ
Giá KM : 1.760.000 đ
Tiết kiệm : 560.000 đ24 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-4C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1113S-4C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.060.000 đ
Giá KM : 1.550.000 đ
Tiết kiệm : 510.000 đ25 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-8C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-8C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.710.000 đ
Giá KM : 2.280.000 đ
Tiết kiệm : 430.000 đ16 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-7C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-7C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.610.000 đ
Giá KM : 2.190.000 đ
Tiết kiệm : 420.000 đ16 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-4C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1403S-4C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 2.350.000 đ
Giá KM : 1.980.000 đ
Tiết kiệm : 370.000 đ16 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-2C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-2C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.090.000 đ
Giá KM : 2.490.000 đ
Tiết kiệm : 600.000 đ19 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-1C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-1C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.410.000 đ
Giá KM : 2.680.000 đ
Tiết kiệm : 730.000 đ21 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.000.000 đ
Giá KM : 2.320.000 đ
Tiết kiệm : 680.000 đ23 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-223S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-223S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.550.000 đ
Giá KM : 2.870.000 đ
Tiết kiệm : 680.000 đ19 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-3C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-3C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.720.000 đ
Giá KM : 2.720.000 đ
Tiết kiệm : 1.000.000 đ27 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-1C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-1C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 3.560.000 đ
Giá KM : 2.670.000 đ
Tiết kiệm : 890.000 đ25 %
add_cart
Sản phẩm mới
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-113S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-113S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.690.000 đ
Giá KM : 3.520.000 đ
Tiết kiệm : 1.170.000 đ25 %
add_cart
Sản phẩm mới
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-213S-3C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-213S-3C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.320.000 đ
Giá KM : 3.390.000 đ
Tiết kiệm : 930.000 đ22 %
add_cart
Sản phẩm mới
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-213S-1C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-213S-1C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 4.120.000 đ
Giá KM : 3.550.000 đ
Tiết kiệm : 570.000 đ14 %
add_cart
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4000S-5C

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4000S-5C

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.470.000 đ
Giá KM : 5.100.000 đ
Tiết kiệm : 1.370.000 đ21 %
add_cart
Sản phẩm mới
Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4000S

Củ sen tắm nóng lạnh Inax BFV-4000S

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.170.000 đ
Giá KM : 4.630.000 đ
Tiết kiệm : 1.540.000 đ25 %
add_cart
Sản phẩm mới
Sen tắm gắn bồn Inax BFV-7000B

Sen tắm gắn bồn Inax BFV-7000B

Thương hiệu Nhật Bản
Giá bán lẻ : 6.790.000 đ
Giá KM : 5.350.000 đ
Tiết kiệm : 1.440.000 đ21 %
add_cartHotline 09152380910907851260