Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm
KELI
TỦ LAVABO KELI KPLT-3219

TỦ LAVABO KELI KPLT-3219

LAVABO SỨ CAO CẤP
Giá bán lẻ : 8.500.000 đ
Giá KM : 5.850.000 đ
Tiết kiệm : 2.650.000 đ31 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C36

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C36

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.650.000 đ
Giá KM : 2.500.000 đ
Tiết kiệm : 1.150.000 đ32 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C52

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C52

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.583.000 đ
Giá KM : 2.500.000 đ
Tiết kiệm : 1.083.000 đ30 %
add_cart
BỒN TIỂU CẢM ỨNG TREO TƯỜNG KELI KPT-C721

BỒN TIỂU CẢM ỨNG TREO TƯỜNG KELI KPT-C721

NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
Giá bán lẻ : 3.667.000 đ
Giá KM : 2.930.000 đ
Tiết kiệm : 737.000 đ20 %
add_cart
BỒN TIỂU CẢM ỨNG TREO TƯỜNG KELI KPT-C709

BỒN TIỂU CẢM ỨNG TREO TƯỜNG KELI KPT-C709

NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
Giá bán lẻ : 3.500.000 đ
Giá KM : 2.450.000 đ
Tiết kiệm : 1.050.000 đ30 %
add_cart
BỒN TIỂU CẢM ỨNG ĐẶT SÀN KPT-C702

BỒN TIỂU CẢM ỨNG ĐẶT SÀN KPT-C702

NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
Giá bán lẻ : 7.000.000 đ
Giá KM : 4.900.000 đ
Tiết kiệm : 2.100.000 đ30 %
add_cart
BỒN TIỂU TREO TƯỜNG KELI KPT-C715

BỒN TIỂU TREO TƯỜNG KELI KPT-C715

NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN
Giá bán lẻ : 1.300.000 đ
Giá KM : 1.040.000 đ
Tiết kiệm : 260.000 đ20 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C99

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C99

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.383.000 đ
Giá KM : 2.350.000 đ
Tiết kiệm : 1.033.000 đ31 %
add_cart
TỦ LAVABO KELI KPLT-3214

TỦ LAVABO KELI KPLT-3214

LAVABO SỨ CAO CẤP
Giá bán lẻ : 7.733.000 đ
Giá KM : 5.400.000 đ
Tiết kiệm : 2.333.000 đ30 %
add_cart
TỦ LAVABO KELI KPLT-3217

TỦ LAVABO KELI KPLT-3217

LAVABO SỨ CAO CẤP
Giá bán lẻ : 8.425.000 đ
Giá KM : 5.750.000 đ
Tiết kiệm : 2.675.000 đ32 %
add_cart
TỦ LAVABO KELI KPLT-3218

TỦ LAVABO KELI KPLT-3218

LAVABO SỨ CAO CẤP
Giá bán lẻ : 8.130.000 đ
Giá KM : 5.590.000 đ
Tiết kiệm : 2.540.000 đ31 %
add_cart
TỦ LAVABO KELI KPLT-3223

TỦ LAVABO KELI KPLT-3223

LAVABO SỨ CAO CẤP
Giá bán lẻ : 7.200.000 đ
Giá KM : 4.950.000 đ
Tiết kiệm : 2.250.000 đ31 %
add_cart
TỦ LAVABO KELI KPLT-3226

TỦ LAVABO KELI KPLT-3226

LAVABO SỨ CAO CẤP    
Giá bán lẻ : 7.150.000 đ
Giá KM : 4.900.000 đ
Tiết kiệm : 2.250.000 đ31 %
add_cart
BÀN CẦU 2 KHỐI KELI KPC-C45

BÀN CẦU 2 KHỐI KELI KPC-C45

Bộ xả bảo hành 3 năm
Giá bán lẻ : 2.900.000 đ
Giá KM : 2.030.000 đ
Tiết kiệm : 870.000 đ30 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C85

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C85

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.917.000 đ
Giá KM : 2.740.000 đ
Tiết kiệm : 1.177.000 đ30 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-CP09

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-CP09

Bảo hành nắp Cảm ứng 03 năm
Giá bán lẻ : 17.500.000 đ
Giá KM : 11.500.000 đ
Tiết kiệm : 6.000.000 đ34 %
add_cart
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C34

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C34

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 3.750.000 đ
Giá KM : 2.600.000 đ
Tiết kiệm : 1.150.000 đ31 %
add_cart
Sản phẩm bán chạy
BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C12

BÀN CẦU 1 KHỐI KELI KPC-C12

Bảo hành bộ xả 03 năm
Giá bán lẻ : 4.167.000 đ
Giá KM : 2.920.000 đ
Tiết kiệm : 1.247.000 đ30 %
add_cartHotline 09152380910907851260