Hotline:09152380910907851260
Danh mục MÁY NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH
Tìm kiếm

ĐẠI THÀNH-VIGO

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 130L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 130L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 8.440.000 đ
Giá KM : 5.970.000 đ
Tiết kiệm : 2.470.000 đ29 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 160L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 160L (Ø58)

 Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 9.650.000 đ
Giá KM : 6.950.000 đ
Tiết kiệm : 2.700.000 đ28 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 180L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 180L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 11.380.000 đ
Giá KM : 8.270.000 đ
Tiết kiệm : 3.110.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 215L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 215L (Ø58)

 Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 13.010.000 đ
Giá KM : 9.550.000 đ
Tiết kiệm : 3.460.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 250L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 250L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 14.740.000 đ
Giá KM : 10.900.000 đ
Tiết kiệm : 3.840.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 300L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 300L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 16.880.000 đ
Giá KM : 12.580.000 đ
Tiết kiệm : 4.300.000 đ25 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 150L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 150L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 9.840.000 đ
Giá KM : 7.060.000 đ
Tiết kiệm : 2.780.000 đ28 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 180L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 180L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 11.550.000 đ
Giá KM : 8.400.000 đ
Tiết kiệm : 3.150.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 210L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 210L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 13.210.000 đ
Giá KM : 9.720.000 đ
Tiết kiệm : 3.490.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 225L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 225L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ 
Giá bán lẻ : 13.960.000 đ
Giá KM : 10.300.000 đ
Tiết kiệm : 3.660.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 240L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 240L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 14.770.000 đ
Giá KM : 10.930.000 đ
Tiết kiệm : 3.840.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 270L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 270L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.500.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 16.380.000 đ
Giá KM : 12.250.000 đ
Tiết kiệm : 4.130.000 đ25 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 300L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 300L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 18.080.000 đ
Giá KM : 13.550.000 đ
Tiết kiệm : 4.530.000 đ25 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 315L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 315L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 18.840.000 đ
Giá KM : 14.250.000 đ
Tiết kiệm : 4.590.000 đ24 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 360L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành VIGO 360L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 21.300.000 đ
Giá KM : 16.180.000 đ
Tiết kiệm : 5.120.000 đ24 %
add_cart