Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

CHẬU RỬA CHÉN ĐẠI THÀNH

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 91A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 91A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 435 x 470 x 235 mm
Giá KM : 1.505.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT91

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT91

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 465 x 500 x 235 mm
Giá KM : 1.610.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 605 x 460 x 245 (mm)
Giá KM : 1.715.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93A

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 605 x 540 x 245 (mm)
Giá KM : 1.785.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 92

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 630 x 490 x 245 mm
Giá KM : 1.820.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT 93

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 635 x 580 x 245 (mm)
Giá KM : 1.890.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT83

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT83

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 750 x 420 x 210 mm
Giá KM : 1.855.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT82

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT82

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 765 x 440 x 210 mm
Giá KM : 1.890.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT80

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT80

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 800 x 430 x 210 mm
Giá KM : 1.925.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT81

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT81

Chất liệu: inox SUS 304 Kích thước: 860 x 450 x 210 mm
Giá KM : 1.995.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT84

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT84

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 870 x 475 x 210 mm
Giá KM : 2.065.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT85

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT85

Chất liệu: Inox SUS 304 Kích thước: 860 x 450 x 235 mm
Giá KM : 2.555.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86A

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86A

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 840 x 470 x 235 (mm)
Giá KM : 2.625.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT86

Chất liệu: Inox Sus 304 Kích thước: 870 x 500 x 235 (mm)
Giá KM : 2.765.000 đ
add_cart
CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT90

CHẬU RỬA CAO CẤP ĐT90

Giá KM : 2.370.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố, 1 hố phụ RA10

Chậu 2 hố, 1 hố phụ RA10

KT: (990 x 510 x 180) mm
Giá KM : 920.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố, 1 bàn RA03

Chậu 2 hố, 1 bàn RA03

KT:1005 x 465 x 180mm
Giá KM : 832.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố RA12

Chậu 2 hố RA12

KT:(710 x 460 x 180)mm
Giá KM : 740.000 đ
add_cart
Chậu 2 hố RA11

Chậu 2 hố RA11

KT:(810 x 470 x 180)mm
Giá KM : 780.000 đ
add_cart
Chậu 1 hố, 1 hố phụ, 1 bàn RA20

Chậu 1 hố, 1 hố phụ, 1 bàn RA20

KT:1005 x 500 x 180mm
Giá KM : 780.000 đ
add_cart
Chậu 1 hố, 1 bàn RA23

Chậu 1 hố, 1 bàn RA23

KT: (730 x 405 x 180) mm
Giá KM : 525.000 đ
add_cart
Chậu 1 hố, 1 bàn RA22

Chậu 1 hố, 1 bàn RA22

KT: (800 x 440 x 180)mm
Giá KM : 532.000 đ
add_cart
Chậu 1 hố, 1 bàn RA21

Chậu 1 hố, 1 bàn RA21

KT: 695 x 385 x 180mm
Giá KM : 490.000 đ
add_cart
Chậu 1 hộc RA31

Chậu 1 hộc RA31

KT: 450x365x180mm
Giá KM : 325.000 đ
add_cart
Chậu  Đại thành-RA-1

Chậu Đại thành-RA-1

Giá KM : 885.000 đ
add_cart


Hotline 09152380910907851260