Hotline:09152380910907851260
Danh mục MÁY NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH
Tìm kiếm

ĐẠI THÀNH-CLASSIC

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130L (Ø 58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130L (Ø 58)

 Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 6.640.000 đ
Giá KM : 4.550.000 đ
Tiết kiệm : 2.090.000 đ31 %
add_cart
Sản phẩm bán chạy
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L (Ø 58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L (Ø 58)

 Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 7.400.000 đ
Giá KM : 5.150.000 đ
Tiết kiệm : 2.250.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 8.680.000 đ
Giá KM : 6.150.000 đ
Tiết kiệm : 2.530.000 đ29 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 10.260.000 đ
Giá KM : 7.390.000 đ
Tiết kiệm : 2.870.000 đ28 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 11.840.000 đ
Giá KM : 9.450.000 đ
Tiết kiệm : 2.390.000 đ20 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L (Ø58)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L (Ø58)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 13.280.000 đ
Giá KM : 9.760.000 đ
Tiết kiệm : 3.520.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 150L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 7.740.000 đ
Giá KM : 5.420.000 đ
Tiết kiệm : 2.320.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 8.950.000 đ
Giá KM : 6.360.000 đ
Tiết kiệm : 2.590.000 đ29 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 10.160.000 đ
Giá KM : 7.330.000 đ
Tiết kiệm : 2.830.000 đ28 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 225L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 10.760.000 đ
Giá KM : 7.780.000 đ
Tiết kiệm : 2.980.000 đ28 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 11.370.000 đ
Giá KM : 8.260.000 đ
Tiết kiệm : 3.110.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 270L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 12.580.000 đ
Giá KM : 9.220.000 đ
Tiết kiệm : 3.360.000 đ27 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 13.780.000 đ
Giá KM : 10.150.000 đ
Tiết kiệm : 3.630.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 14.390.000 đ
Giá KM : 10.650.000 đ
Tiết kiệm : 3.740.000 đ26 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360L (Ø70)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 360L (Ø70)

Tặng kèm ống và phụ kiện PP-R trị giá 1.000.000 VNĐ
Giá bán lẻ : 16.200.000 đ
Giá KM : 12.100.000 đ
Tiết kiệm : 4.100.000 đ25 %
add_cart