Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

MÁY ĐIỆN FERROLI

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli  DIVO SFP

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SFP

Giá bán lẻ : 6.000.000 đ
Giá KM : 4.200.000 đ
Tiết kiệm : 1.800.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSN

Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSN

Máy trực tiếp (không bơm)
Giá bán lẻ : 2.420.000 đ
Giá KM : 1.780.000 đ
Tiết kiệm : 640.000 đ26 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 TE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 TE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.890.000 đ
Giá KM : 2.350.000 đ
Tiết kiệm : 540.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.050.000 đ
Giá KM : 2.490.000 đ
Tiết kiệm : 560.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.260.000 đ
Giá KM : 2.665.000 đ
Tiết kiệm : 595.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 AE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 AE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.100.000 đ
Giá KM : 2.530.000 đ
Tiết kiệm : 570.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 AE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 AE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.260.000 đ
Giá KM : 2.670.000 đ
Tiết kiệm : 590.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 AE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 AE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.470.000 đ
Giá KM : 2.840.000 đ
Tiết kiệm : 630.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 SE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 15L VERDI-15 SE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.200.000 đ
Giá KM : 2.470.000 đ
Tiết kiệm : 730.000 đ23 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 SE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 20L VERDI-20 SE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.360.000 đ
Giá KM : 2.650.000 đ
Tiết kiệm : 710.000 đ21 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 SE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI 30L VERDI-30 SE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.570.000 đ
Giá KM : 2.825.000 đ
Tiết kiệm : 745.000 đ21 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 50 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 50 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 4.400.000 đ
Giá KM : 3.620.000 đ
Tiết kiệm : 780.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 3.150.000 đ
Giá KM : 2.630.000 đ
Tiết kiệm : 520.000 đ17 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.960.000 đ
Giá KM : 2.420.000 đ
Tiết kiệm : 540.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ AE 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.780.000 đ
Giá KM : 2.270.000 đ
Tiết kiệm : 510.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 50 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 50 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 4.200.000 đ
Giá KM : 3.000.000 đ
Tiết kiệm : 1.200.000 đ29 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 15 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.505.000 đ
Giá KM : 2.040.000 đ
Tiết kiệm : 465.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 20 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.700.000 đ
Giá KM : 2.200.000 đ
Tiết kiệm : 500.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQME 30 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 2.865.000 đ
Giá KM : 2.340.000 đ
Tiết kiệm : 525.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH HOTDOG FERROLI 5.5 LÍT (CHO NHÀ BẾP)

BÌNH NÓNG LẠNH HOTDOG FERROLI 5.5 LÍT (CHO NHÀ BẾP)

Giá bán lẻ : 1.680.000 đ
Giá KM : 1.400.000 đ
Tiết kiệm : 280.000 đ17 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 15 LÍT

Giá bán lẻ : 2.630.000 đ
Giá KM : 2.140.000 đ
Tiết kiệm : 490.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 30 LÍT

Bảo hành : 7 năm
Giá bán lẻ : 3.000.000 đ
Giá KM : 2.450.000 đ
Tiết kiệm : 550.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ TE 20 LÍT

Bảo hành : 7 năm
Giá bán lẻ : 2.810.000 đ
Giá KM : 2.290.000 đ
Tiết kiệm : 520.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 15 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 15 LÍT

Bảo hành : 1 năm
Giá bán lẻ : 2.455.000 đ
Giá KM : 2.000.000 đ
Tiết kiệm : 455.000 đ19 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 20 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 20 LÍT

Giá bán lẻ : 2.650.000 đ
Giá KM : 2.160.000 đ
Tiết kiệm : 490.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 30 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 30 LÍT

Bảo hành : 1 năm
Giá bán lẻ : 2.815.000 đ
Giá KM : 2.300.000 đ
Tiết kiệm : 515.000 đ18 %
add_cart
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 50 LÍT

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI QQ M 50 LÍT

Bảo hành : 8 năm
Giá bán lẻ : 4.030.000 đ
Giá KM : 3.310.000 đ
Tiết kiệm : 720.000 đ18 %
add_cart
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDN

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDN

Máy trực tiếp (không bơm,có màn hình LED)
Giá bán lẻ : 2.520.000 đ
Giá KM : 1.950.000 đ
Tiết kiệm : 570.000 đ23 %
add_cart
Sản phẩm bán chạy
Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSP

Máy nước nóng tực tiếp Ferroli DIVO SSP

Máy trực tiếp (Có bơm)
Giá bán lẻ : 3.230.000 đ
Giá KM : 2.550.000 đ
Tiết kiệm : 680.000 đ21 %
add_cart
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDP

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDP

 Máy trực tiếp (Có bơm, màn hình LED)
Giá bán lẻ : 3.620.000 đ
Giá KM : 2.920.000 đ
Tiết kiệm : 700.000 đ19 %
add_cartHotline 09152380910907851260