Hotline:09152380910907851260
Tìm kiếm

MÁY NĂNG LƯỢNG FERROLI

Sản phẩm bán chạy
Máy nước nóng năng lượng mặt trời  Ferroli -160L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli -160L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 10.325.000 đ
Giá bán : 7.227.000 đ
Tiết kiệm : 3.098.000 đ30 %
add_cart
Sản phẩm bán chạy
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli- 180L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli- 180L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 11.500.000 đ
Giá bán : 8.050.000 đ
Tiết kiệm : 3.450.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 200L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 200L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt  
Giá bán lẻ : 12.950.000 đ
Giá bán : 9.065.000 đ
Tiết kiệm : 3.885.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli -  230L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 230L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 14.968.000 đ
Giá bán : 10.477.000 đ
Tiết kiệm : 4.491.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 260L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 260L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 16.632.000 đ
Giá bán : 11.642.000 đ
Tiết kiệm : 4.990.000 đ30 %
add_cart
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli -  300L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 300L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 21.384.000 đ
Giá bán : 14.968.000 đ
Tiết kiệm : 6.416.000 đ30 %
add_cart
Sản phẩm khuyến mãi
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 400L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli - 400L

Công nghệ Ý cho ngôi nhà Việt
Giá bán lẻ : 26.730.000 đ
Giá bán : 18.711.000 đ
Tiết kiệm : 8.019.000 đ30 %
add_cart


Hotline 09152380910907851260